RESPECT byl dotazován celosvětovou pojišťovací makléřskou sítí UNiBA ohledně otázky Employee Benefits a pobídl tak ostatní nadnárodní společnosti se zaměřovat na daňově uznatelné náklady ze strany zaměstnavatele a zároveň podporovat stabilizaci a motivaci zaměstnanců, kteří tak získají pojistnou ochranu „zadarmo“.

RESPECT dlouhodobě sleduje situaci v oblasti  Employee Benefits na základě aktuální situace na trhu práce a s ní spojené narůstající poptávky po službách Employee Benefits, se rozhodl rozšířit své služby i o tuto oblast. Od prosince vznikl v RESPECTu samostatný tým Employee Benefits, který bude nabízet veškeré moderní trendy ze světa zaměstnaneckých programů pro naše klienty. Klienti tak budou mít možnost ve spolupráci s RESPECTem získat stabilizační programy pro zaměstnance, které odpovídají nejnovějším světovým trendům a zároveň odpovídají tržní praxi v ČR.

Proč stabilizační?

Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na spoření na penzi nebo životní pojištění určitou částkou nebo zajišťuje na vlastní náklady pojistnou ochranu. Jedná se tak o podpůrný nástroj, jak stabilizovat a motivovat své zaměstnance a současně jim nabídnout řadu dalších výhod mezi které patří zejména zajištění zaměstnanců na stáří a pojistná ochrana rodinných příslušníků pro případ nepředvídatelných událostí. A to se v dnešní době s ohledem na politiku zaměstnanosti a aktuální situaci na trhu práce vyplatí, uvedla Ing. Kateřina Reiblová, MBA, členka představenstva RESPECT, a.s.

Řízením divize Employee Benefits byl pověřen Ing. Michael Brož, který povede tým odborníků specializující se pouze na oblast Employee Benefits. Michael je absolventem VŠ v oboru Finance a Pojišťovnictví a má více než desetiletou praxi v oblasti zaměstnaneckých výhod. V předchozí době pracoval Michael v mezinárodních společnostech NN, MERCER a MARSH, kde od roku 2009 řídil divizi Employee Benefits. Jeho úkolem bude zastřešit nově vznikající divizi Employee Benefits a starat se o dlouhodobý rozvoj této oblasti v RESPECTu.