Přečtěte si rozhovor s Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti RESPECT, v časopise Forbes.

Přijímáme osobní odpovědnost za pojistný program našich klientů, který dokonale pokrývá všechna možná rizika spojená s řízením firmy."