V souvislosti s povětrnostními podmínkami v těchto dnech vám doporučujeme provést následující kroky, které jsou nutné IHNED po zjištění vzniku škody:

 • Zdokumentujte vzniklou škodu - pořiďte důkladnou fotodokumentaci všech poškození okamžitě po zjištění škody - celkové záběry a dále detailní záběry na poškozené věci.
 • Zamezte co nejdříve rozšíření škody na majetku, zamezte dalšímu ohrožení majetku a osob – například:
  • provizorní zakrytí střechy a zamezení dalšímu zatékání,
  • přemístění majetku do částí nezasažených škodou,
  • odstranění částí hrozících pádem,
  • odstranění stromů poškozených při vichřici a hrozících pádem, apod.
 • Provádějte průběžnou fotodokumentaci prací na zabezpečení nebo nutných opravách.
 • Zároveň oznamte škodu makléři – e-mailem, telefonicky, ON LINE.
 • V případě poškození staveb (stržení střech vichřicí, pády stromů na stavby) – nutné posouzení stavby statikem a další postup koordinovat dle jeho pokynů.
 • Zatečení do budovy poškozenými částmi staveb – makléř doporučí provádění sanačních prací a vysoušení.
 • Počkejte s konečnou opravou majetku nebo s odstraňováním veškerých zbytků poškozených věcí na pokyn makléře.
 • Vytvořte soupis veškerého poškozeného majetku.
 • Makléř následně projedná postup při finální opravě škody a poskytne informace o rozsahu požadovaných podkladů.

Tým Divize likvidace pojistných událostí