Likvidace pojistných událostí

V případě, že dojde k pojistné události, je v zájmu každého klienta efektivní a pružné řešení likvidace vzniklých škod. RESPECT dělá vše pro to, aby minimalizoval nutnou administrativu spojenou s pojistnými událostmi. Zásah zaměstnanců klienta při vzniku pojistné události se tak omezuje pouze na oznámení pojistné události a poskytnutí nezbytných dokladů.

Personální zajištění

RESPECT disponuje stabilním týmem odborníků, kteří se specializují výhradně na likvidaci pojistných událostí. Ti se starají o to, aby byla každá škoda vyřízena řádně a včas.

Standardizace a kontrola kvality

Interní procesy likvidace pojistných událostí jsou ve společnosti RESPECT standardizovány. Každý pracovník likvidace přesně ví, co je jeho úkolem a v jakém termínu musí své povinnosti splnit.

Individuální přístup ke klientovi¨

Na jedné straně jsou standardizované interní procesy, na druhé straně je respekt k individuálním potřebám a požadavkům každého našeho zákazníka.

Školení pracovníků klienta a předání manuálu likvidace

Naši odborníci organizují i proškolení zaměstnanců klienta, kteří se budou zabývat agendou likvidace pojistných událostí. Součástí zaškolení pracovníků je předání detailního likvidačního manuálu včetně kontaktních údajů na zaměstnance likvidace společnosti RESPECT.

ONLINE.RESPECT

Extranetový portál ONLINE.RESPECT pomáhá našim klientům sdílet všechny důležité informace v reálném čase. Klienti tak mají také elektronický přístup k detailním informacím o škodě i k předaným podkladům a mohou nám škodu prostřednictvím online formuláře oznámit.

 

Služby související s likvidací pojistných událostí

Přijetí klientova oznámení vzniku škody Základním pravidlem při vzniku škody je co nejdříve kontaktovat společnost RESPECT. Oznámení vzniku škody může klient provést telefonicky, faxem, e-mailem či pomocí portálu ONLINE.RESPECT.

Konzultace a návrh dalšího postupu Po nahlášení vzniku škody společnosti RESPECT vám náš likvidátor pojistných událostí poskytne prvotní konzultaci a navrhne další postup.

Zajištění prohlídky Zajistíme prohlídku poškozeného/ zničeného majetku likvidátorem pojišťovny. U větších či nestandardních škod se prohlídky vždy účastní také náš zaměstnanec.

Oznámení vzniku pojistné události pojistiteli Zajistíme formálně správné nahlášení pojistné události pojistiteli a s tím související předání podkladů. Známe zásady prokazování škod, a proto jsou od klienta požadovány pouze nezbytné podklady. Pomoc s vyplněním hlášení pojistné události je samozřejmostí.

Zajištění výplaty zálohového plnění V případech složitějších či rozsáhlých škod, kdy není možné škodu uzavřít a vyplatit pojistné plnění, zajistí RESPECT výplatu zálohového pojistného plnění.

Urgence pojistitele a komunikace s pojistitelem V průběhu celého procesu likvidace pojistné události zabezpečují naši experti nezbytnou komunikaci mezi klientem a pojistitelem. Pracovníci likvidace provádějí systematickou kontrolu a případné urgence pojistitele.

Kontrola správnosti vyplaceného pojistného plnění Každá výplata pojistného plnění podléhá našemu přezkoumání. RESPECT vždy hájí oprávněné zájmy klienta. V případě, že je zjištěn rozdíl mezi skutečně vyplaceným plněním a nárokem klienta, zahajuje likvidátor automaticky reklamační řízení vůči pojistiteli.

Evidence škod, poradenství, reporting Každá škoda nahlášená klientem je zaevidována do našeho informačního systému. Za nedílnou součást risk managementu považujeme pravidelné vyhodnocování škodných událostí a v návaznosti na ně optimalizaci pojistného programu. V průběhu procesu vyřizování škody poskytujeme klientovi bezplatné poradenství a konzultace. Po dohodě s klientem jsme připraveni zajistit i požadované právní služby.

 

Informace ke stažení zde.

Pro případné dotazy můžete využít náš dotazníkový formulář:

Název firmy:*
Jméno a příjmení:*
E-mail:*
Telefon:*
Dotaz:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Ověření formuláře (opište text z obrázku).