POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Každý je povinen nahradit újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů, újmu způsobenou zaviněným porušením povinnosti stanovené zákonem a újmu vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy. Povinností nahradit újmu se podle okolností rozumí povinnost nahradit nemajetkovou újmu nebo/i majetkovou újmu (škodu). Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku, tedy i ušlý zisk.

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění odpovědnosti za újmu (pojištění povinnosti k náhradě újmy) dnes patří k základní pojistné ochraně každé společnosti. Otázkou není, zda pojištění odpovědnosti za škody sjednat, ale v jakém rozsahu, a to s ohledem na charakter provozovaných činností a pro jaké teritorium působnosti.

 

Proč si pojištění sjednat

Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit újmu třetí osobě na životě, zdraví nebo věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody. Případné škody mohou až několikanásobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. Pokud by společnost měla financovat náhrady újmy poškozeným jen z vlastních zdrojů, mohlo by to pro ni mít až existenční následky. Pojištění je tedy účinnou ochranou před možnými nároky ze strany třetích osob.

 

Na co se pojištění vztahuje

Pojistná smlouva se může vztahovat na povinnost nahradit újmu na:

  • zdraví a životě
  • na věci
  • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. následná finanční škoda)
  • na jinou majetkovou újmu nevyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. čistá finanční škoda)

 

Příklady škod

 

Specifické druhy odpovědnosti

  

Informace ke stažení zde.

Pro případné dotazy můžete využít náš dotazníkový formulář:

Název firmy:*
Jméno a příjmení:*
E-mail:*
Telefon:*
Dotaz:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Ověření formuláře (opište text z obrázku).