Pojištění environmentálních rizik

V dnešní době je pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění podstatně vyšší než v minulosti a zasahuje stále více průmyslových odvětví i oblast služeb. Finančním ztrátám v důsledku škody na životním prostředí lze předejít kvalitním pojištěním. Pojištění environmentálních rizik je nedílnou součástí risk managementu každé společnosti, která si uvědomuje míru rizika finančních dopadů a zhoršené reputace v případě ekologické škody.

Pro koho je pojištění ekologických škod určeno

Pojištění je určeno zejména pro:

 • všechny společnosti, které zpracovávají nebo skladují nebezpečné chemické látky
 • petrochemické společnosti
 • zpracovatele odpadů a provozovatele skládek (města, kraje atd.)
 • zemědělské společnosti
 • vodohospodářské společnosti
 • dopravce nebezpečných chemických látek
 • dodavatele energií
 • dodavatele sanačních prací
 • investory do pozemků a nemovitostí
 • environmentální konzultanty

 

Proč si pojištění sjednat

Předmětem pojištění jsou škody na životním prostředí, které pojištěný způsobí (a za které dle zákona odpovídá) třetí osobě nebo na veřejných zdrojích (ekologická újma). Pojištění se současně vztahuje na přidružené škody vyplývající z provozní činnosti, vlastnictví nemovitostí a transportu ekologicky nebezpečných látek.

 

Na co se pojištění environmentálních rizik vztahuje

 • škody na majetku, na zdraví nebo na životě
 • náklady na vyčištění (obnovu)
 • náklady právního zastoupení v souvislosti s obranou proti nároku na náhradu škody
 • pozvolné a postupné škody (pozvolné úniky)
 • nově vzniklé i historické škody (staré ekologické škody)
 • dodatečné nepředvídatelné náklady
 • speciální rozšíření (profesní odpovědnost, odpovědnost dodavatelů atd.)

 

Legislativa

Odpovědnost za škody na životním prostředí se řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/35 ES. Na základě této směrnice vstupuje s účinností od 1. 5. 2008 v České republice v platnost zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy. Tento zákon současně upravuje „povinnost“ finančního zajištění formou pojištění nebo bankovní záruky pro společnosti, jejichž činnost je tímto zákonem definována.

 

Informace ke stažení zde.

 

Pro případné dotazy můžete využít náš dotazníkový formulář:

Název firmy:*
Jméno a příjmení:*
E-mail:*
Telefon:*
Dotaz:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Ověření formuláře (opište text z obrázku).