Odpovědnost zaměstnance z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, tzv. pojistka „na blbost“, chrání především zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu. Současně pomáhá zaměstnavatelům efektivním způsobem uplatňovat proti zaměstnancům právo na náhradu škody. Je vhodným doplňkem pojistného programu.

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je určeno pro každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy.

 

Proč si pojištění sjednat

Pojištění je pro jednotlivé zaměstnance ochranou před finančním dopadem možných škod způsobených zaměstnavateli. Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku. V případě sjednání skupinového pojištění zaměstnavatelem pro své zaměstnance je pak možno pojištění vnímat jako zaměstnanecký benefit.

 

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli zahrnuje krytí hmotných škod na majetku zaměstnavatele. Pokud pojistitel v základním krytí nabízí pojištění čistých finančních škod, pak se pojištění vztahuje i na finanční škody způsobené zaměstnavateli bez předchozích škod na majetku a dále na hmotné škody způsobené na majetku třetích osob a uplatněné po zaměstnavateli.

 

Možná připojištění

 • škody způsobené v souvislosti s řízením motorových vozidel
 • ztráta svěřených předmětů

 

Nejčastější výluky z pojištění

 • škody způsobené úmyslně
 • pokuty, penále
 • vyrobení zmetku nebo vadná manuální práce
 • škody z výkonu funkce statutárního orgánu
 • škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat
 • případy, kdy ke škodě nedojde při plnění pracovních úkolů ani v přímé souvislosti s nimi
 • hrubá nedbalost
 • zanedbání předepsané obsluhy nebo údržby
 • pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek

 

Příklady škod

 • Zaměstnanec při pracovní cestě zavinil dopravní nehodu – nedobrzdil vozidlo a poškodil vozidlo zaměstnavatele. Z havarijního pojištění bylo poskytnuto pojistné plnění, byla odečtena spoluúčast. Zaměstnavatel předepsal zaměstnanci spoluúčast k náhradě. V případě, že plnění z havarijního pojištění po odečtení spoluúčasti nepřesáhlo výši skutečné škody, pojistitel za zaměstnance z jeho pojištění škodu nahradí, nejvýše však do výše skutečné škody.
 • Zaměstnanec poškodil při manipulaci zboží ve skladu zaměstnavatele. Byla pořízena fotodokumentace, byly doloženy faktury za nákup zboží. Pojistitel po nahlášení poskytne za zaměstnance náhradu škody.
 • Zaměstnanec naložil zboží pro zákazníka. Na místě vykládky bylo zjištěno, že naložil zboží jiné. Bylo nutné zboží odvést zpět a přivézt zboží správné. Zaměstnanci byla předepsána náhrada škody ve výši nákladů na marnou jízdu tam i zpět. Byly doloženy doklady o uskutečnění těchto jízd. Pojištění zahrnovalo i škody tzv. čistých finančních škod. Pojistitel poskytne náhradu škody.
 • Zaměstnanci byl svěřen služební mobilní telefon. Tento byl zaměstnancem poškozen – spadl do umyvadla s vodou. Zaměstnanec za škodu odpovídá. Pojistitel poskytne pojistné plnění.

 

Legislativa

Odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli je upravena v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Jedná se o § 250 a násl.

 

Informace ke stažení zde.

Pro případné dotazy můžete využít náš dotazníkový formulář:

Název firmy:*
Jméno a příjmení:*
E-mail:*
Telefon:*
Dotaz:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Ověření formuláře (opište text z obrázku).