Služby pro firmy

RESPECT poskytuje komplexní pojišťovací služby firemním klientům. Naše produktové portfolio obsahuje řadu pojistných produktů v oblastech majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění, pojištění technických rizik, pojištění vozidel a dalších. Využití jen samotných pojistných produktů bez souvisejících profesionálních služeb však považujeme za nedostačující. Proto nabízíme našim klientům i širokou paletu služeb, které jim pomohou identifikovat konkrétní pojišťovací potřeby a usnadní jim proces likvidace případných pojistných událostí. Jednou z našich priorit je průběžný kontakt se všemi klienty a pravidelná školení zaměstnanců firem, se kterými spolupracujeme.

Poskytované služby

Risk management

Minimalizace rizik spojených s řízením společnosti patří mezi nejdůležitější a také nejobtížnější úkoly nejen vrcholového vedení, ale všech zaměstnanců společnosti. „Risk managementem“ či „řízením rizik“ se rozumí koncepce komplexního zabezpečení firmy proti případnému vzniku škod.
Více informací naleznete zde.


Sjednávání a správa pojištění

Po analýze potřeb RESPECT navrhne klientovi konkrétní pojistný program šitý na míru. Následuje správa pojištění, monitoring trhu a pravidelná setkání s klientem, při kterých diskutujeme změny, které se ve společnosti udály, a které by bylo vhodné reflektovat v pojistném krytí.


Monitoring vývoje pojistného trhu

Monitoring zahrnuje denní sledování vývoje domácího i zahraničního pojistného trhu, analýzu programů jednotlivých pojišťoven a jejich produktů. Díky aktuálnímu přehledu dokáže RESPECT nabídnout svým klientům ty nejvhodnější pojistné produkty a doporučit jim případné systémové změny, které povedou k efektivnějšímu pojištění jejich firmy.


Likvidace pojistných událostí

Efektivní a pružný systém likvidace pojistných událostí je u každého našeho klienta prioritní záležitostí. Rozsahem poskytovaných služeb se snažíme u našich klientů zcela minimalizovat administrativu spojenou s pojistnými událostmi. V průběhu procesu vyřizování škody poskytujeme klientovi bezplatné poradenství a konzultace. Po dohodě s klientem jsme připraveni zajistit i požadované právní služby.
Více informací naleznete zde.


ONLINE.RESPECT

RESPECT klade mimořádný důraz na využití moderních technologií s cílem zvýšit kvalitu a rychlost poskytovaných služeb.
Extranetový portál ONLINE.RESPECT umožňuje sdílet našim klientům všechny důležité informace o jejich pojištění a pojistných událostech v reálném čase. Naši klienti díky této nadstandardní softwarové podpoře mají o svém pojištění dokonalý přehled s dostupností NONSTOP a tím šetří čas a náklady spojené se správou pojištění a získávají užitečný nástroj pro efektivnější systém řízení rizik.
Více informací naleznete zde.


Spolupráce při nastavení a realizaci zaměstnaneckých programů (employee benefits)

Pojišťovací produkty se stávají nedílnou součástí zaměstnaneckých výhod většiny firem. Jedním z důvodů je například daňový odpočet u některých pojistných produktů, díky němuž může firma významně ušetřit a zároveň stabilizuje své zaměstnance. Firemním klientům nabízíme spolupráci při nastavení co nejefektivnějšího zaměstnaneckého programu v oblasti pojištění.


Poradenství a konzultace

RESPECT nabízí firmám audit stávajícího pojistného programu a konzultace při jeho optimalizaci.
Hlavním důvodem je skutečnost, že pojistný program firem nemusí být vždy optimálně nastaven; v některých případech nejsou důležitá rizika spojená s chodem firmy součástí pojistného krytí.


Vzdělávání a semináře

Společnost RESPECT klade důraz na neustálé vzdělávání svých firemních klientů a jejich zaměstnanců v oblasti pojišťovacích produktů a služeb a pořádá pro ně pravidelné semináře pod názvem „AKADEMIE RESPECT“.

Pro rok 2011 připravujeme tyto semináře:
• Pojištění pohledávek
• Risk management
• Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, stažení výrobku z trhu
• Pojištění motorových vozidel
• Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

kontakt

Centrála Pod Krčským lesem 22
142 00 Praha 4
T: +420 227 200 111
E: respect@respect.cz

Regionální zastoupení Česká republika
Slovenská republika

aktuality

Archiv aktualit

 

Magazín Respect

Odbory

členství

IBA APCM SASP