Hodnoty, vize, poslání


Hodnoty společnosti

Osobní odpovědnost

Díky očekáváním a vysokým požadavkům našich klíčových zákazníků z řad velkých a středních firem jsme od začátku založení firmy dbali na absolutní a hlavně osobní odpovědnost za naše řešení a pojistný program.

Inovace

Naše společnost vždy nabízela našim zákazníkům, ale i zaměstnancům moderní technologické prostředky. Bez kvalitního informačního systému CRM a jednoduchého přehledného extranetu bychom nebyli schopni zajišťovat profesionální a hlavně nadstandardní servis.

Týmová spolupráce

Komplexní řešení v oblasti pojištění firem dnes nemohou vznikat bez trvalé a efektivní spolupráce všech odborníků ve firmě. Týmová práce, sdílení informací je další klíčovou organizační vlastností naší firmy, bez které není možné mít špičkový a propracovaný pojišťovací program.

Smysl pro detail

Precizní a přesná evidence klíčových informací o businessu našeho zákazníka, zejména v návaznosti na interní procesy nám dá předpoklady trvale nabízet ten nejlepší pojistný program podle potřeby našich zákazníků.

 

Vize společnosti

Stát se nepostradatelným partnerem našich klientů v oblasti pojištění všech druhů rizik.

 

Poslání společnosti

Přijmout osobní odpovědnost za pojistný program našich klientů, který dokonale pokrývá všechna možná rizika spojená s řízením firmy.