Chci nahlásit škodu

Co dělat v případě pojistné události?

 1. neměnit stav věci po pojistné události
 2. pokud je nutné okamžitě odstranit následky škody, aby se rozsah škody dále nezvyšoval resp. bylo zabráněno vzniku dalších škod, je třeba zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škody, popř. o likvidaci zničených věcí - např. sepsat podrobný zápis s Policií, hasiči, popř. jinými úředními orgány a provést fotodokumentaci, videonahrávku či škodu zdokumentovat jiným průkazným způsobem
 3. bez zbytečného odkladu kontaktovat společnost RESPECT na tel. čísle +420 227 200 200, kde bude poskytnuta kvalifikovaná rada, jak dále postupovat v konkrétní situaci.
  Škodu by měla nahlašovat osoba, která zná detaily pojistné události. Je potřeba nahlásit následující základní informace
  • název firmy resp. jméno pojištěného
  • datum vzniku škodné události
  • místo vzniku škodné události
  • funkční kontaktní spojení
  • příčina a popis vzniku škody
  • rozsah poškození
  • u motorových vozidel SPZ

Vyhledávání pojistitele povinného ručení dle SPZ

Do níže uvedeného formuláře vyplňte údaje potřebné pro nalezení pojistitele:

Upozornění: Všechny položky jsou povinné.

SPZ vozidla:Pouze alfanumerické znaky bez mezer, pomlček apod.
Datum pojistné události:Formát DD.MM.RR nebo DD.MM.RRRR